Zasięg darmowego dostępu do Wi-Fi w Cieszynie

Cieszyn na starej fotografii

ZOBACZ TAKŻE: http://www.cieszyn.pl/starycieszyn  źródło: H. Wawreczka, J. Spyra, M. Makowski "Cieszyn, Czeski Cieszyn na starych widokówkach i fotografiach" WART, Nebory 1999 r.
 
 
(ok.1900 r.)

Panorama Cieszyna z Wieży Piastowskiej

(ok.1915 r.)

Widok miasta na tle panoramy Beskidów

(ok.1907 r.)

Najpiękniejsze dziewczęta z całego kraju

(ok.1914 r.)

Widok z Wieży Piastowskiej na ul. Ciężarową

(1915 r.)

Widok Góry Zamkowej z Wieżą Piastowską

(1915 r.)

Park zamkowy z Wieżą Piastowską

( 1906 r.)

Kaplica grodowa pw. św. Mikołaja i św. Wacława

(ok. 1914 r.)

Arcyksiążęcy zamek

(ok.1903 r.)

Zamek arcyksięcia Fryderyka

(1913 r.)

Park zamkowy

(1915 r.)

Widok ul. Zamkowej

(1914 r.)

Studnia Trzech Braci

(1908 r.)

Ul. Zamkowa

(1912 r.)

Róg ul. arc. Stefani

(1906 r.)

Ul. arc. Stefanii

 (ok.1900 r. )

Ulica arc. Stefanii od strony ul. Zamkowej

(ok.1908 r.)

Widok ul. arc. Stefanii

(ok.1910 r.)

Budynek atelier fotograficznego Heinricha Jandaurka

 (1904 r.)

Ul. arc. Stefanii

(1911 r.)

Ul. arc. Stefanii

(ok.1900 r.)

Plac Koszarowy (ob. Plac Teatralny)

(ok.1907 r.)

Plac Koszarowy i ul. Koszarowa

(ok.1911 r.)

Budynek Teatru Niemieckiego

(ok. 1928 r.)

Ul. Mennicza z budynkiem dawnej mennicy

(ok.1940 r.)

Kamienica Bludowskich

 (ok.1912 r.)

Ul. Niemiecka (ob. Mennicza)

 (ok1910 r.)

Wnętrze najstarszej winiarni

(ok. 1913 r.)

Salon krawiecki „ Pod Wiedenką"

(ok.1920 r.)

Hotel „Austria"

 (ok.1910 r.)

Hotel „Austria"

 (1908 r.)

Wnętrze hotelu „Austria"

(ok.1910 r.)

Sala arc. Eugeniusza

(ok.1905 r.)

Ul. arc. Stefanii

(ok.1913 r.)

Ul. arc. Stefanii w kierunku Pl. Demla

(ok.1909 r.)

Ul. arc. Stefanii

 (1909 r.)

Tzw.”Dom Niemiecki"

(1905 r.)

Restauracja „Domu Niemieckiego"

(ok.1905 r.)

Lokal Cieszyńskiego Męskiego Stow.

(ok.1910 r.)

Ul. arc. Stefanii

(1908 r.)

Stary Targ z widokiem na „Dom Niemiecki"

(ok.1925 r.)

Widok Starego Targu w stronę ul. Menniczej

(1905r.)

Widok zachodniej pierzei Starego Targu

(ok.1905r.)

Budynek Stowarzyszenia im. bł. Jana Sarkandra

 (1905 r.)

Stary Targ

 (1904 r.)

Widok spod tzw. diabelskich podcieni

(ok.1912 r.)

Górna cześć ul. arc. Stefanii i Pl. Świętego Krzyża

(ok.1909 r.)

Podcienia kamienic na ul. arc. Stefanii

(1900 r.)

Plac Świętego Krzyża

 (1917 r.)

Skrzyżowanie Pl. Św. Krzyża

(ok.1916 r.)

Plac Św. Krzyża

(ok1907 r.)

Plac Demla (ob. Rynek)

(ok.1912 r.)

Plac Demla

 (1905 r.)

Południowo-zachodni narożnik Placu Demla

 (ok.1908 r.)

Pozdrowienia z Cieszyna spod dobrej daty

(ok. 1904 r.)

Podcienia zachodniej pierzei rynku

(1903 r.)

Widok północno-zachodniego narożnika Placu Demla

(ok. 1915 r.)

Plac Demla, pierzeja zachodnia

(ok.1910 r.)

Fragment zachodniej pierzei Placu Demla

 (1902 r.)

Budynek Cieszyńskiej Kasy Oszczędności

(ok. 1899 r.)

Fragment zachodniej pierzei Placu Demla

(ok.1900 r.)

Północna pierzeja Placu Demla

 (ok.1902 r.)

Fragment Placu Demla

(ok.1915 r.)

Plac Demla

 (ok.1915 r.)

Północno-wschodni fragment Placu Dernla

(ok. 1909 r.)

Wschodnia pierzeja Placu Demla

(ok.1915 r.)

Hotel „Brunatny Jeleń"

(ok.1916 r.)

Wnętrza hotelu „Brunatny Jeleń"

(ok.1910 r.)

Sklep żelazny Józefa Konczakowskiego

 (1908 r.)

Plac Demla z ratuszem

 (1906 r.)

Sala posiedzeń Rady Miejskie

 (1906 r.)

Sala posiedzeń Rady Miejskiej

(ok.1909 r.)

Ul. L. J. Szersznika

 (ok.1905 r.)

Gmach Państwowej Wyższej Szkoły Realnej

 (ok.1925 r.)

Ogródek jednej z wielu rodzinnych restauracji

 (1908 r.)

Górny Rynek od strony ul. Szersznika

(1916 r.)

Górny Rynek od strony ul. J. Prutka

 (1915 r.)

Górny Rynek

 (1904 r.)

Górny Rynek

(1902 r.)

Figura Jezusa na Górnym Rynku

(ok.1905 r.)

Klasztor Sióstr Miłosiernych

 (ok.1912 r.)

Szkoła Podstawowa dla dziewcząt

 (ok.1912 r.)

Kaplica pod wezwaniem św. Rodziny

(ok.1918 r.)

Dom mieszkalny SS Boromeuszek

(1904 r.)

Ul. ks. J. Prutka

 (ok.1904 r.)

Ul. ks. Prutka od strony kościoła ewangelickiego

(1914 r.)

Ul. ks. Prutka

(ok.1905 r.)

Ul. Górna

(1908 r.)

Ul. Górna

(ok.1904 r.)

Plac Kościelny

(1904 r.)

Ewangelicki Kościół Jezusowy i Plac Kościelny

 (1915 r.)

Ewangelicki Kościół Jezusowy

(ok.1914 r.)

Wnętrze ewangelickiego Kościoła Jezusowego

(1904 r.)

Tylna strona ul .Willowej (ob. H. Sienkiewicza)

(1905 r.)

Panorama południowo-wschodniej części miasta

(1912 r.)

Panorama Cieszyna z wieży kościoła ewangelickiego

 (ok.1905 r.)

Ul. Willowa

 (1911 r.)

Ul. Willowa

(1905 r.)

Róg ul. Willowej i ul. ces. Elżbiety

 (ok.1916 r.)

Ul. ces. Elżbiety

 (1906 r.)

Ul. ces. Elżbiety

(1917 r.)

Ul. Willowa z widokiem kościoła ewangelickiego

(1906 r.)

Ewangelicki alumnat (internat) dla dziewcząt

(ok.1912 r.)

Pomnik Franza Schuberta

 (ok.1900 r.)

Restauracja i szynk winny Josefa Handla

 (ok.1900 r.)

Plac arc. Rudolfa

(1906 r.)

Budynek Szkoły Ludowej i Mieszczańskiej

 (1915 r.)

Gimnazjum im. arc. Albrechta

(1902 r.)

Ul. Strażacka (ob. B. Limanowskiego)

(1940 r.)

Gmach Muzeum

(1902 r.)

Siedziba Banku Ludowego

(ok. 1905 r.)

Kościół parafialny p.w. św. Marii Magdaleny

 (1905 r.)

Wnętrze katolickiego kościoła parafialnego

(ok. 1905 r.)

Pomnik cesarza Józefa II

(ok.1905 r.)

Żołnierska procesja kościelna na Pl. Parafialnym

 (1899 r.)

Budynek niemieckiego seminarium nauczycielskiego

 (ok. 1920 r.)

Róg ul. Trzech Braci i Śrutarskiej

(1901 r.)

Kamienica „Pod Kasztanem"

 (1904 r.)

Ul. Sejmowa od strony ul. Nowe Miasto

(1905 r.)

Studnia Trzech Braci

(ok.1903 r.)

Widok z mostu

(1915 r.)

Nowe Miasto

(1903 r.)

Ul. Nowa Droga

(1915 r.)

Nad Młynówką (ob.ul. Przykopa)

(1905 r.)

Fragmenty znad Młynówki

 (ok.1914 r.)

Widok ze wzgórza

 (1916 r.)

Szkoła Handlowa Karla Czepla

(ok.1914 r.)

Pomnik cesarza Franciszka Józefa I

(ok.1935 r.)

Pomnik Mieszka I

(ok.1900 r.)

Główny most przez Olzę

(ok.190.5 r.)

Drugi most przez Olzę

 (ok.1905 r.)

Ul. Franciszka Józefa I

(1904 r.)

Sierociniec miejski

(ok. 1910 r.)

Niemiecki internat

(ok.1902 r.)

Skrzyżowanie ul. arc. Eugeniusza

(ok.1900 r.)

Ogólny widok na koszary piechoty

(1905 r.)

Koszary arc. Fryderyka

 (1910 r.)

Koszary arc. Fryderyka

(ok.1902 r.)

Posterunek

(1904 r.)

Oddział żołnierzy

 (1904 r.)

Szpital wojskowy

(ok. 1917 r.)

Koszary pułku piechoty obrony terytorialnej

 (ok. 1912 r.)

Koszary obrony terytorialnej na Sokołowicach

(ok. 1912 r.)

Kasyno oficerskie

(ok.1905 r.)

Pływalnia miejska

 (ok.1905 r)

Pływalnie

(ok.1907 r.)

Trzecia tama

(1905 r.)

Drewniany most

 (ok.1910 r.)

Okolice „trzeciego jazu"

 (1904 r.)

Miejskie składy drewna

(1915 r.)

Szpital Śląski

(1912 r.)

Pomnik dr Theodora Haase-Denkmal

(ok.1901 r.)

Ewangelicki dom sióstr

(ok.1905 r.)

Izba przyjęć

 (ok. 1912 r.)

Pawilon główny

 (1913 r.)

Pawilon dziecięcy Szpitala Śląskiego

 (1902 r.)

Widok na Szpital Śląski, Kościół Jezusowy

(1908 r.)

Skrzyżowanie ul. Bielskiej z ul. Kählera

(1905 r.)

Ul. Marii

(ok.1911 r.)

Siedziba Sądu Powiatowego i Obwodowego

 (1904 r.)

Skrzyżowanie ul. Garncarskiej z ul. Marii

(1904 r.)

Ul. Bobrecka

(1904 r.)

Ul. Bobrecka

(1905 r.)

Dolina Bobrówki

 (1905 r.)

Widok na Cieszyn od strony klasztoru SS Elżbietanek

(1899 r.)

Przystanek kolejowy Cieszyn - Bobrówka

(1904 r.)

Zabudowania dworcowe

 (1908 r.)

Budynek konwiktu Cselesty

(ok.1903r)

Ul. Hoenheisera

(ok. 1917 r.)

Plac Klasztorny

(1905 r.)

Klasztor

(ok.1904 r.)

Kościół św. Trójcy

(ok.1925 r.)

Widok od ul. Hoenheisera

 (ok.1905 r.)

Główna synagoga żydowska

(ok.1928 r.)

Ul. Bóżnicza

(ok. 1905 r.)

Ul. Różana (ob. A. Olszaka)

(1904 r.)

Ul. Ciężarowa

 (1905 r.)

Środkowy fragment ul. Ciężarowej

(1905 r.)

Ul. Ciężarowa z widokiem na browar zamkowy

(1941 r.)

Ul. Stroma

(1905 r.)

Góra Zamkowa

(ok. 1916 r.)

Budynek browaru

(1904 r.)

Widok na Frysztackie Przedmieście

(ok.1910 r.)

Kościół św. Jerzego

 (1905 r.)

Widok na ulice Frysztacką i Hażlaską

(ok.1905 r.)

Widok na kościół św. Jerzego

(1905 r.)

Widok z cmentarza

(ok. 1911 r.)

Ul. Frysztacka

 (1904 r.)

Rzeźnia miejska

 (1905 r.)

Dom pogrzebowy

 (1905 r.)

Stary cmentarz żydowski

(1905 r.)

Dolina Bobrówki

(1906 r.)

Klasztor SS Elżbietanek

(ok.1905 r.)

Wnętrze kaplicy szpitalnej

 (1904 r.)

Ul. Polna

 (ok. 1905 r.)

Cmentarz komunalny przy ul. Polnej

(ok.1905 r.)

Widok alei cmentarza komunalnego

(1904 r.)

Pomnik grobowy Johanna Demla von Elswehr

(1903 r.)

Ul. Kępa Bobrecka

(1904 r.).

Ul. Kępa Bobrecka

(ok. 1900 r.)

Lodowisko

(ok.1913 r.)

Widok na dolinę Bobrówki

(ok. 1911 r.)

Polskie męskie seminarium nauczycielskie

(1904 r.)

Cmentarz na Bobrku

(1904 r.)

Bobrek

(1904 r)

Podwórze domu chłopskiego

 

 
 

POWRÓT

Zwiedzanie z pewnością ułatwi aplikacja mobilna „Cieszyn. Český Těšín – u nas”, w której spragniony wiedzy turysta odnajdzie garść informacji.

W mobilnym przewodniku znalazła się bogata baza obiektów – przede wszystkim zabytków i atrakcji turystycznych, a także gastronomii i obiektów noclegowych – idealne rozwiązanie dla osób, które planują w Cieszynie i Czeskim Cieszynie zostać nieco dłużej. Obiekty znajdujące się w aplikacji uzupełnione są o zdjęcia i opis, posiadają także lokalizację na mapie, dzięki czemu można do nich wyznaczyć trasę. Urozmaiceniem pobytu z pewnością będą propozycje kilku tras turystycznych, prowadzące użytkownika po najciekawszych miejscach okolicy.

Wyjątkową propozycją zwiedzania miast są trzy gry terenowe, łączące przyjemne z pożytecznym: rozwiązując zagadki jednocześnie uczymy się historii i poznajemy ciekawostki związane z regionem. Odgadywanie rozwiązań urozmaici spacery oraz pozwoli poznać mnóstwo tajemnic kryjących się na wśród zabytkowych murów. Gry terenowe również są oparte na geolokalizacji, dzięki czemu zabawa jest niezwykle przyjemna: po dotarciu na miejsce ukrycia zagadki użytkownik zostaje o tym powiadomiony i może przystąpić do zabawy. Jeśli zaś napotka trudności, może skorzystać z podpowiedzi. Na zakończenie czeka na niego wirtualny dyplom, którym może podzielić się w serwisach społecznościowych.

W aplikacji znajdziemy również informacje o historii miasta oraz planer, w którym możemy umieścić obiekty i trasy, aby zawsze mieć je pod ręką.

Mobilny przewodnik został stworzony w pięciu językach: polskim, czeskim, angielskim, francuskim i niemieckim a do prawidłowego działania nie wymaga połączenia z internetem, wystarczy wcześniej zaktualizować bazę danych. Zapraszamy do Cieszyna!Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska
– Rzeczpospolita Polska 2007-2013 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko.