Zasięg darmowego dostępu do Wi-Fi w Cieszynie

Synagoga gminna (ul. Vrchlickeho)

Dom pogrzebowy przy żydowskim kwartale cmentarza komunalnego<br>w czeskim Cieszynie<br>fot. Tomasz Jedzok

Dom pogrzebowy przy żydowskim kwartale cmentarza komunalnego
w czeskim Cieszynie
fot. Tomasz Jedzok

 

 Ponieważ po 1920 r. wszystkie obiekty kultowe dotychczasowej żydowskiej gminy wyznaniowej w Cieszynie znalazły się po polskiej stronie miasta, powstała w 1923 r. gmina wyznaniowa w Czeskim Cieszynie przez wiele lat nie posiadała ani własnej siedziby, ani synagogi ani cmentarza. Zmarłych musiano przewozić przez granicę na nowy cmentarz żydowski w Cieszynie. Dopiero w 1928 r. gmina zakupiła plac budowlany na Nabřezi Oląe i zaczęła pobierać podwyższone podatki wyznaniowe na potrzeby planowanej budowy. Jednak w 1931 r. sprzedano tę nieruchomość, kupiono zaś piętrowy dom przy ul. Schillera (obecnie Vrchlickeho) nr 8. W latach 1932-33 został on całkowicie przebudowany i kosztem trzystu tysięcy koron urządzono tu synagogę gminną. Uroczystość poświęcenia synagogi przez rabina gminnego dr Ernsta [Arnoąta] Baasa odbyła się 9.VII.1933 r. Synagoga została wybudowana według planów architekta Rosthala, budowniczym był Adalbert Brejzek. Znany jest tylko plan sytuacyjny synagogi, z relacji prasowych wiadomo, że wystrój wnętrza był prosty, ale dostosowany do swojej funkcji. 
      Powstająca z takim trudem synagoga gminy wyznaniowej w Czeskim Cieszynie istniała bardzo krótko, została spalona przez hitlerowców jesienią 1939 r. ruiny zostały rozebrane ok. 1960 r. Obecnie jest na tym terenie częściowo wolna przestrzeń, częściowo szkolna sala gimnastyczna. 
 
      Kierujemy się teraz Alejami Prezydenta Masaryka w lewo i przechodząc pod torami kolejowymi dochodzimy do ul. Karvinske. Skręcamy w prawo, następnie po kilkudziesięciu metrach w lewo. Ulice: Hrabinska, Uvoz, a w końcu Hřbitovni doprowadzą nas po dłuższym spacerze do cmentarza komunalnego w Czeskim Cieszynie.
 

 
 

POWRÓT

Zwiedzanie z pewnością ułatwi aplikacja mobilna „Cieszyn. Český Těšín – u nas”, w której spragniony wiedzy turysta odnajdzie garść informacji.

W mobilnym przewodniku znalazła się bogata baza obiektów – przede wszystkim zabytków i atrakcji turystycznych, a także gastronomii i obiektów noclegowych – idealne rozwiązanie dla osób, które planują w Cieszynie i Czeskim Cieszynie zostać nieco dłużej. Obiekty znajdujące się w aplikacji uzupełnione są o zdjęcia i opis, posiadają także lokalizację na mapie, dzięki czemu można do nich wyznaczyć trasę. Urozmaiceniem pobytu z pewnością będą propozycje kilku tras turystycznych, prowadzące użytkownika po najciekawszych miejscach okolicy.

Wyjątkową propozycją zwiedzania miast są trzy gry terenowe, łączące przyjemne z pożytecznym: rozwiązując zagadki jednocześnie uczymy się historii i poznajemy ciekawostki związane z regionem. Odgadywanie rozwiązań urozmaici spacery oraz pozwoli poznać mnóstwo tajemnic kryjących się na wśród zabytkowych murów. Gry terenowe również są oparte na geolokalizacji, dzięki czemu zabawa jest niezwykle przyjemna: po dotarciu na miejsce ukrycia zagadki użytkownik zostaje o tym powiadomiony i może przystąpić do zabawy. Jeśli zaś napotka trudności, może skorzystać z podpowiedzi. Na zakończenie czeka na niego wirtualny dyplom, którym może podzielić się w serwisach społecznościowych.

W aplikacji znajdziemy również informacje o historii miasta oraz planer, w którym możemy umieścić obiekty i trasy, aby zawsze mieć je pod ręką.

Mobilny przewodnik został stworzony w pięciu językach: polskim, czeskim, angielskim, francuskim i niemieckim a do prawidłowego działania nie wymaga połączenia z internetem, wystarczy wcześniej zaktualizować bazę danych. Zapraszamy do Cieszyna!Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska
– Rzeczpospolita Polska 2007-2013 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko.